Obavijest o preseljenu

08.12.2016

 

Obavještavamo sve naše članove i poslovne partnere da zbog preseljenja na novu lokaciju dana 9. prosinca 2016. godine djelatnici Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima neće biti dostupni iza 15,00 sati do kraja dana.

Od dana 12. prosinca 2016. godine Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. nalazi se na novoj adresi:
Petrinjska 59
10000 Zagreb

 Ujedno vas obavještavamo da su zadržani isti brojevi telefona, telefaxa, kao i sve postojeće e-mail adrese.