Promjena kategorije obveznog fonda jednom godišnje

26.07.2018

 

Dana 26. srpnja 2018. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_64_1308.html

Prema odredbama navedenog Zakona svim članovima obveznih fondova pružena je mogućnost promijene kategorije fonda jednom godišnje. 

Članovi obveznih mirovinskih fondova mogu birati između tri fonda različitih kategorija - A, B i C poštujući zakonska ograničenja. A, B i C fondovi međusobno se razlikuju po ograničenjima članstva s obzirom na razdoblje do datuma umirovljenja, tj. stjecanja prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (referentni dan), i po investicijskoj strategiji i ograničenjima ulaganja. Do sada se kategorija fonda mogla promijeniti samo jednom u tri godine, u mjeseca u kojem je član rođen i to u godini kada član puni godine života koje su djeljive sa tri (npr. u 21., 24., 27., itd.) .

Nakon zakonskih izmjena članovi obveznih mirovinskih fondova mogu promijeniti kategoriju fonda jednom godišnje, ali samo u kalendarskom mjesecu u kojemu su rođeni.
Promjenu kategorije fonda moguće je izvršiti na šalterima REGOS-a u poslovnicama FINA-e.