Obavijest za korisnike mirovina koji se vraćaju u I. stup

17.10.2011

 

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.o.o. (RMOD) započelo je s procesom slanja obavijesti svim korisnicima mirovina s informacijama koje se odnose na mogućnost povratka u I. stup slijedom stupanja na snagu Zakona o dopuni zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Navedeni je Zakon stupio na snagu 15. listopada 2011. godine, a njime je omogućen povratak u sustav generacijske solidarnosti svim korisnicima mirovine koji su izabrali ulazak u novi sustav i koji su ostvarili kombiniranu mirovinu iz I. i II. stupa. Slijedom toga, RMOD-u je propisan zakonski rok od 15 dana za dostavu obavijesti svojim korisnicima mirovina, a slanje obavijesti je već u tijeku kako bi korisnicima što prije bilo omogućeno podnošenje zahtjeva za povratak u I. stup.

Postupak podnošenja zahtjeva za povratak u I. stup je jednostavan; uz obavijest koja sadrži sve potrebne informacije o načinu određivanja i isplaćivanja mirovine, korisnicima je dostavljen i obrazac zahtjeva kojeg je potrebno ispuniti i vratiti u RMOD. Zahtjev je u potpunosti personaliziran, tako da korisnici trebaju samo napisati datum i potpisati se. Mirovina iz mirovinskog osiguravajućeg društva obustavit će se s posljednjim danom mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, a mirovina iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje određuje se od prvog sljedećeg mjeseca po podnošenju zahtjeva.   

Nakon obustave isplate mirovine iz RMOD-a preostala sredstva za isplatu mirovine bit će vraćena Državnoj riznici u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva za obustavu isplate. Iznos koji će biti vraćen ne utječe na iznos mirovine tako da će se jednako odrediti mirovina svim korisnicima bez obzira na činjenicu jesu li koristili mirovinu iz II. stupa ili nisu.