Doprinosi

 

Osiguranici su obveznici doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje za koje obvezu plaćanja izvršavaju obveznici utvrđeni zakonom. 
Stope doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualizirane kapitalizirane štednje utvrđene su Zakonom o doprinosima i iznose 5% bruto plaće.
Prikupljena sredstva doprinosa uplaćuju se u Središnji registar osiguranika (REGOS), koji ih raspoređuje u mirovinske fondove u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje REGOS-a.