Matična država članica

 

Matična država članica je država članica u kojoj je registrirano sjedište mirovinskog društva ili, ako ono nema registrirano sjedište, država članica u kojoj mirovinsko društvo obavlja svoju osnovnu djelatnost.