Kako promijeniti fond

 

Član dobrovoljnog mirovinskog fonda može promijeniti članstvo u fondu, odnosno prenijeti sredstva u drugi dobrovoljni mirovinski fond. Ako nisu ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu, izlazak iz članstva u fondu moguć je samo uz uvjet istodobnog ulaska u članstvo u drugom dobrovoljnom mirovinskom fondu.

Vrijednost sredstava člana fonda obračunava se prema odredbama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i propisima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. U roku od 5 radnih dana od dana prestanka članstva u fondu, sredstva člana fonda se iz fonda prenose na njegov novi osobni račun u drugom dobrovoljnom mirovinskom fondu.
Za izlazak iz članstva u fondu u slučaju prijenosa računa u drugi fond kojim ne upravlja Društvo, obračunava se i naplaćuje izlazna naknada od ukupnog iznosa na osobnom računu člana fonda.