1. Koja je razlika između mirovinskog društva i mirovinskog fonda?

 

Mirovinsko društvo je dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću koje upravlja mirovinskim fondovima.
Mirovinski fond u potpunosti je odvojen od poslovanja mirovinskog društva. To je zasebna imovina bez pravne osobnosti koja se osniva radi prikupljanja novčanih sredstava uplaćivanjem doprinosa članova mirovinskog fonda i ulaganja tih sredstava u svrhu povećanja vrijednosti imovine mirovinskog fonda radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima mirovinskog fonda. Mirovinski je fond u vlasništvu svojih članova. Njime upravlja mirovinsko društvo.

Imovina mirovinskog fonda ne pripada mirovinskom društvu, nije dio njegove imovine, njegove likvidacijske ili stečajne mase, niti može biti predmetom ovrhe radi namirenja tražbine prema mirovinskomu društvu. Imovina mirovinskoga fonda drži se i vodi odvojeno od imovine mirovinskog društva.