10. Što ako član nije u mogućnosti nastaviti s uplatama, a nije navršio 50/55 godina života?

 

Do tada uplaćena sredstva ostaju u Fondu i dalje se kapitaliziraju, a član u bilo kojem trenutku može nastaviti s uplatama. U slučaju da nema daljnjih uplata, po ostvarenju prava na isplatu (navršenih 50/55 godina života), ugovara se način isplate ušteđenih i kapitaliziranih sredstava.