Rješavanje sporova i podnošenje prigovora

 

Naše Društvo će:

- uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke kojima se osigurava da se reklamacije članova mirovinskih fondova kojima Društvo upravlja rješavaju na adekvatan način te da nema ograničenja za ostvarivanje prava članova, uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke kojima se osigurava dostupnost informacija u vezi s postupkom rješavanja reklamacija članova mirovinskih fondova i članovima mirovinskih fondova i HANFA-e te

- voditi evidenciju i čuvati dokumentaciju o svim reklamacijama članova mirovinskih fondova i mjerama koje su na temelju tih reklamacija poduzete, i to najmanje pet godina od dana posljednjega postupanja povodom reklamacije.

Nadalje, vezano uz rješavanje sporova između našega mirovinskog društva i članova, a bez utjecaja na mogućnost rješavanja ovih sporova pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, naše mirovinsko Društvo osigurava uvjete za izvansudsko mirno rješavanje sporova putem Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u poslovnim prostorijama Društva te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Petrinjska 59, 10000 Zagreb

ili na

e-mail adresu: mojamirovina@rmf.hr
 

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.