Mirovine iz III. stupa

 


Jedini uvjet za ostvarivanje prava za korištenje mirovine iz dobrovoljne mirovinske štednje je navršenih 55 godina starosti, a ne ostvarenje prava na starosnu mirovinu. 

Po isteku štednje u dobrovoljnom mirovinskom fondu članu se nude sljedeće mogućnosti isplata mirovina:
1. putem dobrovoljnog mirovinskog fonda i
2. putem jednog od odabranih mirovinskih programa koje nudi mirovinsko osiguravajuće društvo ili društvo za životno osiguranje.

Nakon ostvarivanja prava na mirovinu, Društvo na pisani zahtjev člana isplaćuje dio mirovine u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 30% iznosa na osobom računu. 

1. Isplata mirovina putem dobrovoljnog mirovinskog fonda

Isplata mirovine putem Društva provodi se temeljem ugovora o isplati mirovine kao privremena isplata, ako je na osobnom računu po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine manja od 13.272,28 eura. Privremena isplata ugovora se na najmanje pet godina, a sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenog broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate.
Nakon ostvarivanja prava na mirovinu, Društvo na pisani zahtjev člana isplaćuje dio mirovine u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 30% iznosa na osobom računu.

Ako je na osobnom računu člana Fonda po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine veća od 13.272,28 eura, član može izabrati privremenu isplatu mirovine do 13.272,28 eura putem Društva, a preostali iznos putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje.

2. Isplata mirovina putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje 

Putem mirovinskog osiguravajućeg društva isplaćuju se mirovine koje iznose 3.981,69 eura ili više. Ako je vrijednost imovine člana na osobnom računu u trenutku ostvarivanja prava na mirovinu manja od 3.981,69 eura, sredstva se ne mogu prenijeti u mirovinsko osiguravajuće društvo. 
Iznimno, zbog ograničenja prijenosa do 3.981,69 eura u mirovinsko osiguravajuće društvo, ako na osobnom računu člana fonda po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine iznosi do 17.253,97 eura, član fonda može odabrati da mu se cjelokupni iznos isplaćuje putem Društva.

Ako se član odlučio na isplatu putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje, Društvo će prenijeti sredstva s osobnog računa izabranom isplatitelju mirovine i time prestaje ugovor o članstvu u Fondu.

Član s mirovinskim osiguravajućim društvom ili društvom za životno osiguranje zaključuje ugovor o isplati mirovine u jednom od nekoliko mogućih oblika:
  • doživotna starosna mirovina,
  • prijevremena starosna mirovina,
  • promjenjiva mirovina i
  • drugi oblici mirovinskih isplata koje mirovinsko osiguravajuće društvo nudi u svom portfelju financijskih usluga.