Mirovine iz III. stupa

 


Jedini uvjet za ostvarivanje prava za korištenje mirovine iz dobrovoljne mirovinske štednje je navršenih 55 godina starosti, a ne ostvarenje prava na starosnu mirovinu. 

Po isteku štednje u dobrovoljnom mirovinskom fondu članu se nude slijedeće mogućnosti isplata mirovina:
  1. putem dobrovoljnoga mirovinskog fonda i
  2. putem jednog od odabranih mirovinskih programa koje nudi mirovinsko osiguravajuće društvo ili društvo za životno osiguranjeNakon ostvarivanja prava na mirovinu, Društvo na pisani zahtjev člana isplaćuje dio mirovine u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 30% iznosa na osobom računu. 


1. Isplata mirovina putem dobrovoljnoga mirovinskog fonda

Isplata mirovine putem Društva provodi se temeljem ugovora o isplati mirovine kao privremena isplata ako je na osobnom računu po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine manja od 100.000,00 kuna. Privremena isplata ugovora se na najmanje pet godina, a sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenog broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate.
Nakon ostvarivanja prava na mirovinu, Društvo na pisani zahtjev člana isplaćuje dio mirovine u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 30% iznosa na osobom računu.

Ako je na osobnom računu člana Fonda po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine veća od 100.000,00 kuna, član može izabrati privremenu isplatu mirovine do 100.000,00 kuna putem Društva, a preostali iznos putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje.


2. Isplata mirovina putem mirovinskoga osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje 

Ako se član odlučio na isplatu putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje, Društvo će prenijeti sredstva s osobnog računa izabranom isplatitelju mirovine.

Član s mirovinskim osiguravajućim društvom ili društvom za životno osiguranje zaključuje ugovor o isplati mirovine u jednom od nekoliko mogućih oblika:
  • doživotna starosna mirovina,
  • prijevremena starosna mirovina,
  • promjenjiva mirovina i
  • drugi oblici mirovinskih isplata koje mirovinsko osiguravajuće društvo nudi u svome portfelju financijskih usluga.