20. Koliko iznose državna poticajna sredstva?

 

Državna poticajna sredstva iznose 15% od uplaćenog doprinosa člana Fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do iznosa od 750 kuna po članu Fonda. Maksimalan iznos državnih poticajnih sredstava ostvaruje se godišnjom uplatom od 5.000 kuna. Svi koji uplate manje od 5.000 kuna ostvarit će pravo na 15% od uplate, a oni koji uplate više od 5.000 kuna u godini, ostvarit će pravo na maksimalan iznos od 750 kuna.