20. Koliko iznose državna poticajna sredstva?

 

Državna poticajna sredstva iznose 15% od uplaćenog doprinosa člana Fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do iznosa od 99,54 eura po članu Fonda. Maksimalan iznos državnih poticajnih sredstava ostvaruje se godišnjom uplatom od 663,61 eura. Svi koji uplate manje od 663,61 eura ostvarit će pravo na 15% od uplate, a oni koji uplate više od 663,61 eura u godini, ostvarit će pravo na maksimalan iznos od 99,54 eura.