9. Ako se zahtjevom za učlanjenje u Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond član obveže na uplaćivanje određenog iznosa u određenim vremenskim intervalima, a u nekome vremenskom razdoblju se ne mogu izvršavati uplate, postoje li opomene?

 

Budući da se dobrovoljna mirovinska štednja temelji na dobroj volji te mogućnostima svakog pojedinca, ne postoje opomene zbog toga što se u nekome trenutku ne mogu poštovati dogovorene obveze, odnosno uplaćivati doprinosi navedeni u Zahtjevu koji osoba ispunjava prilikom učlanjenja.