40. Koliko iznosi naknada za upravljanje imovinom?

 

Radi pokrića troškova upravljanja imovinom fonda mirovinsko društvo za upravljanje zaračunava mirovinskomu fondu određenu naknadu. Naknada za upravljanje se mijenja sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovimai može iznositi od 0,45% do 0,3% po godinama. Naknada za upravljanje za 2021. godinu iznosi 0,284% godišnje od ukupne imovine fonda.