40. Koliko iznosi naknada za upravljanje imovinom?

 

Radi pokrića troškova upravljanja imovinom fonda mirovinsko društvo za upravljanje zaračunava mirovinskomu fondu određenu naknadu. Naknada za upravljanje se mijenja sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima. U 2024. godini ona iznosi 0,25% godišnje od ukupne imovine fonda umanjene za financijske obveze mirovnskog fonda. Upravljačka naknada se svake sljedeće godine postpuno smanjuje za 0,01% godišnje, na 0,20% u 2029. i narednih godina.