40. Koliko iznosi naknada za upravljanje imovinom?

 

Radi pokrića troškova upravljanja imovinom fonda mirovinsko društvo za upravljanje zaračunava mirovinskomu fondu određenu naknadu. Naknada za upravljanje se mijenja sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima i može iznositi od 0,45% do 0,3% po godinama. Naknada za upravljanje za 2022. godinu iznosi 0,27% godišnje od ukupne imovine fonda.