Statut

 

Statut je temeljni akt mirovinskog fonda kojim se određuju osnovni pravni odnosi fonda.