Statut

 

Statut je temeljni akt mirovinskoga fonda kojim se određuju osnovni pravni odnosi fonda.