16. Prema kojoj se vrijednosti obračunske jedinice preračunavaju uplate?

 

Uplaćeni iznos se preračunava u udjele Fonda na način da se uplaćeni iznos dijeli s cijenom udjela Fonda na dan uplate i pribraja već postojećim udjelima na osobnom računu člana Fonda, sukladno članku 107. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (ZDMF) i točki 17. iz glave A Prospekta Fonda o metodi izračunavanja cijene udjela i načinu objavljivanja te vrijednosti. U skladu s Pravilnikom o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda, cijena udjela Fonda izračunava se za svaki dan idućeg radnog dana. U tom smislu na dan uplate novčanih sredstva u Fond nije poznata cijena udjela Fonda po kojoj će se izvršiti izračun broja stečenih udjela u Fondu jer se objavljuje sljedeći radni dan nakon provedenog postupka vrednovanja imovine i obveza Fonda za dan kada je izvršena uplata u Fond. Navedeni postupak je uobičajen prilikom uplate novčanih sredstava u kolektivne sheme ulaganja kao što su investicijski ili mirovinski fondovi kako bi se na fer način odredila zarada svakog pojedinačnog ulagatelja u Fond u odnosu na sve ostale ulagatelje u Fondu.