Ulazna naknada

 

Izmjenama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima koje su stupile na snagu 1. 1. 2024. godine ukinuta je ulazna naknada u obvezni mirovinski fond.