11. Što ako osiguranik samostalno ne odabere kategoriju mirovinskog fonda?

 

Ako je član fonda po službenoj dužnosti raspoređen u mirovinski fond kategorije A, nakon isteka roka od 10 godina od dana raspoređivanja u mirovinski fond kategorije A, bit će po službenoj dužnosti raspoređen u mirovinski fond kategorije B, osim ako prethodno nije osobno izvršio izbor kategorije mirovinskog fonda. 

Svi osiguranici koji se nisu informirali o kategorijama mirovinskih fondova, nisu ništa poduzimali vezano uz promjene kategorije fonda, a postali su članovi nekog obveznog mirovinskog fonda prije 7.8.2014. godine članovi su fonda kategorije B