11. Što ako osiguranik samostalno ne odabere kategoriju mirovinskog fonda?

 

Ako je član fonda po službenoj dužnosti raspoređen u mirovinski fond kategorije A, nakon isteka roka od 15 godina od dana raspoređivanja u mirovinski fond kategorije A, bit će po službenoj dužnosti raspoređen u mirovinski fond kategorije B, osim ako prethodno nije osobno izvršio izbor kategorije mirovinskog fonda.