Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija C

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije C zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti je najmanje rizičan, ali će mu i očekivani prinosi biti niži te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova – onima pred mirovinom.

Vrijednost obračunske jedinice Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije C
Datum Vrijednost u HRK
13.08.2019. 137,8089

Početni datum:
Završni datum:

Prinosi
Prinos u 2019 godini
Datum Prinosi
od 31.12. 2018. do 13.08.2019. 3,91%

Prinos u prethodnih godinu dana
Datum Prinosi
od 13.08.2018. do 13.08.2019. 4,85%

Prosječan prinos od osnutka fonda
Datum Prinosi
od 21.08.2014. do 13.08.2019. 6,65%

Prinos po godinama
Datum Prinosi
od 31.12.2014. do 31.12.2015. 8,71%
od 31.12.2015. do 31.12.2016. 7,37%
od 31.12.2016. do 31.12.2017. 6,19%
od 31.12.2017. do 31.12.2018. 2,81%

Opis i metodologija načina na koji je prinos izračunat: Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa.
Napomena: rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.