Raiffeisen otvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Nazad
 

 

 

Vrijednost obračunske jedinice Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda
Datum Vrijednost u HRK
15.08.2019. 249,0220

Početni datum:
Završni datum:

Prinosi
Prinos u 2019 godini
Datum Prinosi
od 31.12. 2018. do 15.08.2019. 4,81%

Prinos u prethodnih godinu dana
Datum Prinosi
od 15.08.2018. do 15.08.2019. 3,00%

Prosječan prinos od osnutka fonda
Datum Prinosi
od 06.08.2002. do 15.08.2019. 5,50%

Prinos po godinama
Datum Prinosi
od 31.12.2013. do 31.12.2014. 13,19%
od 31.12.2014. do 31.12.2015. 6,53%
od 31.12.2015. do 31.12.2016. 6,68%
od 31.12.2016. do 31.12.2017. 3,19%
od 31.12.2017. do 31.12.2018. 1,61%

Opis i metodologija načina na koji je prinos izračunat: Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa.
Napomena: rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.