Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija C

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije C zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti je najmanje rizičan, ali će mu i očekivani prinosi biti niži te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova – onima pred mirovinom.

Vrijednost obračunske jedinice Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije C
Datum Vrijednost u HRK
22.03.2017. 123,7116

Početni datum:
Završni datum:

Prinosi
Prinos u 2017 godini
Datum Prinosi
od 31.12. 2016. do 22.03.2017. 1,83%

Prinos u prethodnih godinu dana
Datum Prinosi
od 22.03.2016. do 22.03.2017. 7,98%

Prosječan prinos od osnutka fonda
Datum Prinosi
od 21.08.2014. do 22.03.2017. 8,58%

Prosječan prinos po godinama
Datum Prinosi
od 31.12.2014. do 31.12.2015. 8,71%
od 31.12.2015. do 31.12.2016. 7,37%

Opis i metodologija načina na koji je prinos izračunat: Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa.
Napomena: rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.