Isplata mirovine iz dobrovoljnih mirovinskih fondova

 

Jedini uvjet za stjecanje prava na isplatu mirovine iz dobrovoljnoga mirovinskog fonda je:
- navršenih 55 godina starosti, ukoliko je član ugovor o članstvu sklopio nakon 01. siječnja 2019. godine
- navršenih 50 godina starosti, ukoliko je član ugovor o članstvu sklopio prije 31. prosinca 2018. godine

Član fonda može podnijeti Društvu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na mirovinu najranije mjesec dana prije navršenih 50 odnosno 55 godina života (ovisno kada je sklopljen ugovor o članstvu). U tom će se slučaju osigurati ostvarivanje prava na mirovinu na dan u koji član navršava 50 odnosno 55 godina života.

Stjecanjem prava na mirovinu iz Raiffeisen dobrovoljnih mirovinskih fondova član može odabrati isplatu mirovine putem:

  1. Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. (Društvo)

  2. Mirovinskog osiguravajućeg društva 

  3. Društva za životno osiguranje koje ima dozvolu ili odobrenje Agencije


Ako se član odlučio na isplatu putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje, Društvo će prenijeti sredstva s osobnog računa izabranom isplatitelju mirovine i time prestaje ugovor o članstvu u Fondu.

Isplata mirovine putem Društva provodi se temeljem ugovora o isplati mirovine kao privremena isplata, ugovara se na najmanje pet godina, a sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenog broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate.

Ako je na osobnom računu člana Fonda po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine veća od 100.000 kuna, član može izabrati:

  1. privremenu isplatu mirovine do 100.000,00 kuna putem Društva, a preostali iznos putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje ili

  2. isplatu mirovine putem izabranog mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje, u kojem slučaju će Društvo prenijeti sredstva s osobnog računa izabranom isplatitelju mirovine.

Jednokratne isplate
Nakon ostvarivanja prava na mirovinu, Društvo na pisani zahtjev člana isplaćuje dio mirovine u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 30% iznosa na osobom računu.

 

Osnovne razlike u načinu isplate mirovina putem Društva u odnosu na isplatu mirovine iz mirovinskog osiguravajućeg društva navedene su u sljedećoj tablici:

Isplata mirovine putem Društva Isplata mirovine putem mirovinskoga osiguravajućeg društva
Može se ugovoriti isključivo privremena mirovina koja se isplaćuje na period od 5 do 15 godina, kroz periodične isplate (mjesečne, kvartalne, polugodišnje i godišnje). Mogu se ugovarati privremene i doživotne mirovine.
Sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenoga broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate (visina mirovine mijenja se ovisno o vrijednosti obračunske jedinice). Isplaćuje se uvijek isti iznos mirovine.
U mirovinu je ukalkulirana zajamčena kamata i naknada mirovinskom osiguravajućem društvu.

 

Popis i kontakti mirovinskih osiguravajućih društava kojima se možete obratiti za sva dodatna pitanja vezana uz način i uvjete isplate mirovine te programe isplate mirovine koje trenutno nude su: 
Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.
Heinzelova 44, 10 000 Zagreb
Info telefon: 01/5581-720, web stranica: www.rmod.hr
 
Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.
Gradiščanska ulica 26, 10000 Zagreb
Info telefon: 01/2231-430, web stranica: www.hrmod.hr