Dobrovoljna mirovinska štednja

 

Sustav dobrovoljne mirovinske štednje razvija se kako bi se osigurala trajna i učinkovita socijalna sigurnost. Ona bi, pak, trebala jamčiti pristojan životni standard u starijoj dobi, stoga dobrovoljna mirovinska štednja predstavlja središnju točku učvršćivanja socijalnog modela.

Zašto štedjeti u III. stupu?

 • Dobrovoljna mirovinska štednja dodatna je štednja za mirovinu uz 15% državnih poticaja.

 • Svaki poslodavac može uplaćivati dobrovoljnu mirovinsku štednju svojim zaposlenicima i koristiti pravo na poreznu olakšicu do 796,34 eura godišnje po zaposleniku.

 • Prinos dobrovoljnoga mirovinskog fonda, odnosno zarada koju mirovinsko društvo ostvaruje upravljajući sredstvima fonda, uvećava vrijednost imovine članova fonda.

 • Na dobrovoljnu mirovinsku štednju niti u fazi štednje niti prilikom isplate ne plaća se porez.

 • Nema ograničenja članstva, zdravstvenih ni dobnih – član može biti tko god to želi.

 • Trajanje članstva nije vremenski ograničeno.

 • Član bira visinu, trajanje i dinamiku uplata u fond.

 • Uplate nisu obvezne, one ovise o trenutnim mogućnostima uplatitelja.

 • Prestankom uplaćivanja ili neredovitim uplatama članstvo u fondu se ne prekida, nego postojeća sredstva na računu i dalje ostvaruju prinose.

 • Sva uplaćena sredstva osobno su vlasništvo člana, bez obzira na to tko je uplatitelj.

 • Sredstva su u cijelosti nasljedna.

 • Jedini uvjet za korištenje sredstava je navršenih 55* godina starosti.​Korištenje ušteđenih sredstva

Ušteđena sredstva na računu III. stupa mogu se podići najranije s 55 godina života putem jednog od odabranih oblika mirovine, bez obzira na radni status.

*Osobe koje su postale članovi Fonda do 31.12.2018. godine mogu ostvariti pravo na mirovinu s navršenih 50 godina života. 


Tko može koristiti sredstva?

Sredstva na računu u dobrovoljnom mirovinskom fondu osobna su imovina člana i ne mogu biti predmetom ovrhe ili osiguranja protiv člana fonda, depozitara i/ili mirovinskoga društva, kao ni dio stečajne i/ili likvidacijske mase člana fonda, depozitara i mirovinskoga društva.
Sredstva na osobnom računu člana fonda ne mogu se opteretiti, dati u zalog, ni prenijeti u korist ikoga drugog.
Ako član fonda premine, ukupno kapitalizirana sredstva na računu preminuloga, zajedno s pripadajućim državnim poticajima, nasljedna su u skladu sa zakonom koji uređuje prava nasljeđivanja.