U kojoj će se valuti vršiti uplate u dobrovoljni mirovinski fond?

 

Zadnji dan za uplate u kuni je 31. prosinca 2022. godine. Nakon toga dana sve uplate se obavljaju u euru.