Trebaju li članovi obveznog fonda kod poslodavca poduzimati neke radnje zbog uvođenja eura i uplata doprinosa u 2. mirovinski stup?

 

Ne.
Poslodavac je dužan visinu plaće i druge naknade utvrđene u ugovorima o radu i drugim aktima u kuni preračunati u euro.