Obvezni mirovinski fondovi - informacije o zakonskim promjenama u 2024. godini

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 156/2023) stupio je na snagu 1. siječnja 2024. godine. Također su izmijenjeni i dopunjeni Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima.
U nastavku donosimo informacije o zakonskim promjenama važnim za potencijalne članove i članove obveznih mirovinskih fondova. Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. je obvezno uskladiti statut i druge dokumente obveznih mirovinskih fondova najkasnije do 1. srpnja 2024. godine
 
Povećanje dodatka na mirovinu iz II. stupa od 1. siječnja 2024. godine
Ako član odabere mirovinu iz I. i II. stupa, za ostvareni mirovinski staž nakon uvođenja II. stupa (od 1. siječnja 2002.) ostvaruje dodatak na osnovnu mirovinu određuje u visini od 27% (ranije: 20,25%).
 
Promjene uvjeta članstva u kategorijama A, B i C od 1. travnja 2024. godine
Od 1. travnja 2024. godine član može promijeniti kategoriju obveznog fonda jednom godišnje, bilo kada tijekom godine. Kategorija fonda se može mijenjati unutar istog mirovinskog društva ili prelaskom u fond kojim upravlja drugo društvo.
Članstvo u fondu kategorije A može se produžiti do trenutka u kojem je članu ostalo pet godina do ostvarivanja uvjeta za mirovinu, ako član pravovremeno zatraži da ga se ne rasporedi u fond kategorije B ili naknadnom promjenom kategorije fonda iz B u A.
U fondovima kategorije B ili C nema ograničenja za članstvo vezano za duljinu vremenskog razdoblja do ostvarivanja uvjeta za mirovinu. Automatski raspored člana u fond kategorije C posljednjih pet godina do dana ispunjenja uvjeta starosti za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu se ukida. Tako će član koji sam ne izabere kategoriju fonda ostati u fondu kategorije B do odlaska u mirovinu, uz mogućnost promjene u kategoriju C na zahtjev. Svakom članu fonda kategorije C omogućuje se povratak u kategoriju B pod uvjetom mu je do ostvarivanja uvjeta za starosnu mirovinu ostalo najmanje šest mjeseci.
Nakon 1. travnja 2024. godine Središnji registar osiguranika i obvezna mirovinska društva će informirati članove mirovinskih fondova o mogućnostima ostanka i promjene kategorije fonda.
 
Informiranje budućih korisnika mirovine iz II. stupa od 1. travnja 2024. godine
Nakon 1. travnja 2024. godine, obvezna mirovinska društva će godinu dana prije ostvarivanja prava na starosnu mirovinu informirati buduće korisnike mirovina o mogućnostima izbora između mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja, postupku izbora, mirovinskim programima mirovinskog osiguravajućeg društva i opcijama koje su članu na raspolaganju.
 
Smanjenje naknada za obvezne fondove i članove obveznih fondova od 1. siječnja 2024. godine
Od 1. siječnja 2024. godine u potpunosti se ukida ulazna naknade od 0,5% za svaku uplatu doprinosa u II. stupu.
Naknada za upravljanje smanjuje se na 0,25% godišnje u 2024. godini. Upravljačka naknada se svake sljedeće godine postupno smanjuje za 0,01% godišnje, na 0,20% u 2029. i narednih godina.