Tri mirovinska stupa

Nazad
Tri mirovinska stupa
Mirovinski sustav je od početka 2002. godine mješovit javno-privatan, organiziran na tri razine, od kojih su dvije razine obvezne, a treća dobrovoljna. Prva razina sustava zove se još i I. stup, organizirana je po načelu generacijske solidarnosti. Druga i treća razina sustava, odnosno II. i III. stup, organizirani su po načelu definiranih doprinosa od čega je II. stup obvezno a III. stup dobrovoljno mirovinsko osiguranje.


Prvi stup čini obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. Prema zakonu, svi zaposleni osiguranici u ovaj stup izdvajaju 15% bruto plaće, i taj se iznos uplaćuje u državni proračun. Proračunska sredstva koriste se za isplatu mirovina sadašnjih umirovljenika. Kada osiguranici steknu uvjete za mirovinu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) počet će im isplaćivati mirovine u skladu sa Zakonom.


Zaposlenicima osiguranim samo u I. stupu mirovinskog osiguranja smatraju se oni zaposlenici i osobe izjednačene s njima prema posebnim propisima koje su na dan početka primjene II. stupa (1. siječnja 2002.) imale 40, više od 40, a manje od 50 godina života i odlučile se na obvezno osiguranje samo u I. stupu. Isto tako, zaposleni osiguranici koji  su na taj dan imali navršenih 50 ili više godina života obvezno su osigurani samo u I. stupu mirovinskog osiguranja.