Stanje na osobnom računu

Nazad
Stanje na osobnom računu
Raiffeisen mirovinsko društvo obavještava svoje članove o stanju na osobnom računu na nekoliko načina:
  • porukom elektroničke pošte – prilikom svake uplate doprinosa na račun,
  • telefonski – pozivom našega Kontakt centra,
  • automatskom SMS porukom – prilikom svake uplate doprinosa ili druge promjene po računu.
Ako se želite informirati putem usluge telefonskoga poziva, tada to možete učiniti pozivom na besplatan broj info telefona 0800-0900. Nakon što operateru kažete svoj korisnički broj i zaporku (PIN), on će Vam reći stanje i promet na Vašem osobnom mirovinskom računu. Radno vrijeme operatera je radnim danom od 8 do 16 sati.
 
Elektroničkom poštom (mailom) ili automatskom SMS porukom dobivat ćete obavijesti prilikom svake uplate na Vaš osobni račun. Mailom ili SMS-om stići će poruka o novonastaloj promjeni. Da biste se mogli koristiti ovom opcijom, važno je da ste u upitniku koji smo Vam poslali nakon učlanjenja u fond naveli svoju mail adresu ili točan broj svojega mobilnog telefona i da ste izabrali ovaj način obavještavanja. Ako niste, a želite biti obaviješteni na ovaj način, molimo da nas konatktirate pozivom na besplatan broj info telefona 0800-0900.
 
Stanje i promet na osobnome računu možete provjeriti i na našim internetskima stranicama, iza opcije Prijava za članove. Unošenjem korisničkoga broja i zaporke (PIN-a) bit će Vam dostupni svi podaci o stanju i uplatama na Vaš osobni mirovinski račun. Na taj način možete promijeniti i osobne podatke ili način izvještavanja.
 
Osim svega navedenog, Središnji registar osiguranika će najmanje jednom na godinu svakome članu obveznoga mirovinskog fonda bez plaćanja naknade izdati potvrdu koja sadrži broj obračunskih jedinica na osobnom računu, vrijednost imovine koja se nalazi na osobnom računu, podatak o kategoriji mirovinskoga fonda u koji je ta imovina uložena, mirovinskome društvu koje upravlja tim mirovinskim fondom, o datumima uplate i svotama doprinosa koje je član mirovinskoga fonda imao u odgovarajućem razdoblju, informaciju o eventualnome prelasku u mirovinski fond druge kategorije u proteklom izvještajnom razdoblju te mogućnosti prelaska u mirovinski fond druge kategorije u sljedećih godinu dana.

Pristupite svome osobnom računu.

U slučaju gubitka PIN-a potrebno nas je kontaktirati na besplatan info telefon 0800 0900 ili porukom elektroničke pošte na adresu: mojamirovina@rmf.hr, radnim danom od 8 do 16 sati.