Ulaganja veća od 10%

Nazad


Ulaganja obveznih mirovinskih fondova u vlasničke vrijednosne papire kojima upravlja Društvo ne prelaze udio u izdanju od 10 posto iz članka 20. stavak 5. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda.