Raiffeisen obvezna mirovinska štednja

Nazad
Raiffeisen obvezna mirovinska štednja
Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualizirane kapitalizirane štednje uređeno je Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, 19/2014) te pravilnicima za njegovu primjenu.


Osiguranici koji su osigurani u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i oni koji su mlađi od 40 godina obvezno se osiguravaju na temelju individualne kapitalizirane štednje u mirovinskome fondu koji sami izaberu te postaju članovi toga mirovinskog fonda. 
Osiguranik može biti članom mirovinskoga fonda kategorije A ako mu je do umirovljenja ostalo 10 ili više godina, a članom mirovinskoga fonda B ako mu je do umirovljenja ostalo 5 ili više godina.
Osiguranik može biti članom samo jednoga mirovinskog fonda i imati samo jedan račun u tome mirovinskom fondu.

Osiguranici su obveznici doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje za koje obvezu plaćanja izvršavaju obveznici utvrđeni zakonom. 
Stope doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualizirane kapitalizirane štednje utvrđene su Zakonom o doprinosima i iznose 5% bruto plaće.
Prikupljena sredstva doprinosa uplaćuju se u Središnji registar osiguranika (REGOS), koji ih raspoređuje u mirovinske fondove u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje REGOS-a.

Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima upravljaju prikupljenim sredstvima na način reguliran Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima.