Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije B ima umjereno konzervativni profil rizičnosti i očekivane prinose veće od očekivanog prinosa fonda kategorije C i manje od očekivanog prinosa fonda kategorije A.

Vrijednost obračunske jedinice Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije B
Datum Vrijednost u HRK
15.01.2018. 248,1303

Početni datum:
Završni datum:

Prinosi
Prinos u 2018 godini
Datum Prinosi
od 31.12. 2017. do 15.01.2018. 0,49%

Prinos u prethodnih godinu dana
Datum Prinosi
od 15.01.2017. do 15.01.2018. 4,22%

Prosječan prinos od osnutka fonda
Datum Prinosi
od 30.4.2002. do 15.01.2018. 5,96%

Prosječan prinos po godinama
Datum Prinosi
od 31.12.2011. do 31.12.2012. 12,88%
od 31.12.2012. do 31.12.2013. 4,18%
od 31.12.2013. do 31.12.2014. 12,36%
od 31.12.2014. do 31.12.2015. 6,41%
od 31.12.2015. do 31.12.2016. 7,40%

Opis i metodologija načina na koji je prinos izračunat: Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa.
Napomena: rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.