Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B

Nazad
Obvezni mirovinski fond kategorije B ima umjereno konzervativni profil rizičnosti i očekivane prinose veće od očekivanog prinosa fonda kategorije C i manje od očekivanog prinosa fonda kategorije A.

Vrijednost obračunske jedinice Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije B
Datum Vrijednost u HRK
13.08.2019. 264,3095

Početni datum:
Završni datum:

Prinosi
Prinos u 2019 godini
Datum Prinosi
od 31.12. 2018. do 13.08.2019. 5,75%

Prinos u prethodnih godinu dana
Datum Prinosi
od 13.08.2018. do 13.08.2019. 4,75%

Prosječan prinos od osnutka fonda
Datum Prinosi
od 30.4.2002. do 13.08.2019. 5,79%

Prinos po godinama
Datum Prinosi
od 30.04.2002. do 31.12.2002. 8,46%
od 31.12.2002. do 31.12.2003. 7,1%
od 31.12.2003. do 31.12.2004. 8,59%
od 31.12.2004. do 31.12.2005. 9,56%
od 31.12.2005. do 31.12.2006. 3,93%
od 31.12.2006. do 31.12.2007. 6,9%
od 31.12.2007. do 31.12.2008. -13,04%
od 31.12.2008. do 31.12.2009. 9,17%
od 31.12.2009. do 31.12.2010. 8,09%
od 31.12.2010. do 31.12.2011. -0,69%
od 31.12.2011. do 31.12.2012. 12,88%
od 31.12.2012. do 31.12.2013. 4,18%
od 31.12.2013. do 31.12.2014. 12,36%
od 31.12.2014. do 31.12.2015. 6,41%
od 31.12.2015. do 31.12.2016. 7,31%
od 31.12.2016. do 31.12.2017. 4,59%
od 31.12.2017. do 31.12.2018. 1,22%

Opis i metodologija načina na koji je prinos izračunat: Nominalni prinos mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa.
Napomena: rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.