18. Koja kreditna insitucija ima ulogu depozitara Raiffeisen mirovinskog fonda?

 

Depozitna banka Raiffeisen mirovinskih fondova je Addiko Bank d.d.